image001

Leveringsvoorwaarden 2018

Vergoedingen dieetadvisering

De hulp van een diëtist zit voor 3 uren in het basispakket van de zorgverzekeraar. Ik stuur de rekening van de gemaakte kosten rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wilt u meer uren diëtist, dan stuur ik u een factuur. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren vanuit de aanvullende pakketten, kijk hiervoor uw polis na.

Houd er rekening mee dat paramedische kosten van uw eigen bijdrage/eigen risico afgaan (geldt niet voor ketenzorg).

De tarieven zijn als volgt:
Eerste consult (60-75 min)             € 60/75 euro
Vervolgconsulten 30 minuten          € 30
Kort consult (telefonisch, e-mail,
schriftelijkdieetadvies)                 € 15

Directe toegankelijkheid diëtist

In principe is een verwijzing van een huisarts of een specialist niet meer noodzakelijk om naar de diëtist te kunnen, de is diëtist vrij toegankelijk. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze vrije toegankelijkheid, kijk hiervoor uw polis na.

Verwijzing
Als u een verwijzing voor een diëtist heeft meegekregen van uw arts of specialist dan is deze verwijzing is één jaar geldig (ook als u naar een andere diëtist gaat).

Wijzigen van afspraken of niet verschijnen op afspraken

Indien u een afspraak wilt wijzigen, dient u dit 24 uur vooraf te melden. Meldt u te laat af, dan wordt dit no-show tarief bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tevreden?

Tevreden of ontevreden, dat hoor ik graag. Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost  dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ), via info@zorggeschil.nl . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland