contentHeader

Tarieven

In 2023 wordt de diëtist vergoed door de zorgverzekeraar. In de basisverzekering is drie uur dieetadvisering opgenomen. Dit komt overeen met 5-7 consulten per jaar. Dieetadvisering valt onder het eigen risico. In 2023 bedraagt het eigen risico €385,-. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in de meeste gevallen een verwijsbrief van een arts nodig. Voor meer informatie over vergoeding van de verschillende verzekeraars zie site zorgwijzer

Uit onderzoek blijkt dat extra begeleiding op de lange termijn effectiever is bij het aanpassen en verbeteren van de eetgewoonte. Deze extra begeleiding wordt door bepaalde aanvullende verzekeringen vergoed (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).

De behandeling kost per kwartier € 18.50. Een consult bestaat uit directe tijd (het gesprek) en indirecte tijd (tijd die besteed wordt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens). De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

 

Consultsoort Tarief (euro)
Eerste consult (60-75 min) € 74/92.50
Vervolgconsult € 37
kort consult (telefonisch, e-mail, schiftelijk dieetadvies) € 18.50

Ketenzorg voor chronisch zieken

Ketenzorg richt zich op mensen met een chronische ziekte zoals diabetes mellitus en COPD.
Het doel van ketenzorg is: de zorg voor chronisch zieken verbeteren door een betere afstemming en samenwerking tussen de betrokken disciplines.
De financiering hiervan gaat buiten de Basisverzekering om. Dieetadvies wordt onder bepaalde voorwaarden door deze ‘ketenzorg financiering’ vergoed. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner naar de mogelijkheden.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland