contentHeader

Wat Doe Ik

Individuele voedings- en dieetvoorlichting

Aangezien iedere persoon anders is, is elke behandeling maatwerk! Tijdens een consult breng ik samen met u de problemen of vragen in kaart. We kijken samen naar uw knelpunten en valkuilen. De één heeft met name behoefte aan praktische voedingsadviezen gericht op de persoonlijke situatie, terwijl de ander vooral een steuntje in de rug nodig heeft om grip te krijgen op een gezond voedingspatroon of een aangepast dieet. U kunt bij mij ook terecht voor advies voor aangepaste voeding bij een (chronische) ziekte. Uw gezondheid, uw medische gegevens en uw eet- en leefgewoonten vormen de leidraad voor het voedings- en dieetadvies.

Afhankelijk van de vraag is één consult voldoende of zijn er meerdere consulten gewenst. Bij tussentijdse vragen ben ik altijd per mail of telefoon bereikbaar.

Een eerste consult duurt 60 minuten en een vervolgconsult 30 minuten. In een aantal gevallen is een vervolgconsult van 15 minuten voldoende.

Indien u dit prettiger vindt kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Gezinsbegeleiding

Behalve individuele begeleiding, begeleid ik ook gezinnen in de thuissituatie. Bijvoorbeeld als meerdere gezinsleden overgewicht hebben, kan het heel motiverend zijn om met z’n allen te werken aan een gezonde leefstijl. U kunt hierbij denken aan praktische voedingsadviezen aangepast aan uw gezinssituatie, maar ook een supermarkt bezoek of samen koken behoort tot de mogelijkheden. Het programma wordt samen met u opgesteld en is afhankelijk van uw wensen.

Een ander voorbeeld waarbij gezinsbegeleiding wenselijk kan zijn is een moeilijk etend kind. Hiervoor kunnen diverse oorzaken zijn en kan er soms toe leiden dat de maaltijden alles behalve gezellig zijn. Met praktische adviezen en op spelende wijze gaan we er voor zorgen dat de maaltijden voor het hele gezin weer leuk worden.

Ook bij de gezinsbegeleiding geldt dat het aantal consulten afhankelijk is van de vraag en het resultaat.

Wetenschappelijk onderzoek door uw dietist

Sinds 2016 is de praktijk peilstation van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Doel hiervan is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg. De patiëntgegevens worden geanonimiseerd verstrekt. Het NIVEL is een onafhankelijk landelijk wetenschappelijk instituut. Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland